2012. okt. 28.

Történetek sehonnan / 10

Stories from nowhere / part 10

Ó, azok a kedélyes vasárnapok, amikor még tudtuk, hol a fejünk.
Oh, those jolly Sundays when we knew where our heads are.2012. okt. 23.

2012. okt. 20.

2012. okt. 18.

Történetek sehonnan / 6

Stories from nowhere / part 6

 A sehol zónában azt gyakorolják, hogyan kell visszatartani a lélegzetet. 
 They excercise to hold back the breath in the nowhere zone.


 
                                       

2012. okt. 17.

Történetek sehonnan / 5

Stories from nowhere / part 5

Annyira magabiztosak. A lelkiismeretük tiszta. Megőrizték a józanságukat. De a bizalom elveszett. Vagy a maguk képére formálták. They are so confident. Their conscience is clear. Kept their sobriety. But the trust was lost. Or it have been domesticated.

 

2012. okt. 11.

Történetek sehonnan / 4

Stories from nowhere / part 4

Néha semmi különös nem történik, amiről érdemes lenne beszámolni. 
Sometimes nothing special happens what would be worthwhile to report.


2012. okt. 6.

Történetek sehonnan / 3

Stories from nowhere / part 3

Még soha sehol nem oldották meg ilyen gyorsan a problémát, mint sehol. Csak hát a nyoma meglátszik.
Problems have never been solved as fast as nowhere. But it has left a mark.


2012. okt. 4.

Történetek sehonnan / 2

Stories from nowhere / part 2

Ebben az országban, aminek a neve sehol, az összetört emberek nem nagyon törődnek egymással. Még azt is elfogadják, amin változtatni kellene. In this country called nowhere the broken people do not really care about each other. They even accept on which should be changed.
   
2012. okt. 2.

Történetek sehonnan / 1

Stories from nowhere / part 1

Ez a történet egy kicsi országban játszódik valahol Kelet-Közép-Európában. Az ország lehetne bárhol, de ez sehol sincs. Ezért a neve sehol. Ebben az országban törékeny emberek élnek, de azt gondolják magukról, hogy nagyon erősek. Gyakran elég pesszimisták, sőt szomorúak és ritkán mosolyognak. 
This story takes place in a small country somewhere in Central and Eastern Europe. The country could be anywhere, but it's nowhere. Therefore the name of it nowhere. Frail people live in this country but they think very strong. They are often quite pessimistic, sad and even rare smile.