2012. júl. 29.

Magyarország legmélyebb pontja 2012 / The lowest point of Hungary 2012

A hiedelmekkel ellentétben Magyarország legmélyebb pontja nem a szegedi Tiszaszigeten van, hanem a Tisza másik oldalán, Gyálarét Lúdvár nevű részén. Ezek a képek itt készültek 75.8 méterrel a tengerszint felett. Ez a fotosorozat Magyarorszag legmelyebb pontjarol szol, de nem csak fizikai ertelemben .

Contrary to beliefs the lowest point of Hungary is not on Tiszasziget (Szeged) but on the other side of the river Tisza, on Gyálarét/Lúdvár. These pictures are made ​​here of 75.8 meters above sea level. This photo series is about the meaning of the lowest point of Hungary but not only in a physical sense.

Magyarország legmélyebb pontja, Szeged-Gyálarét, Lúdvár, 2012, 10 db C-print
The lowest point of Hungary, Szeged-Gyálarét, Lúdvár, 2012, 10 pieces of C-print

L., I. és K. kicsit leültek Magyarország legmélyebb pontján.
L., I. and K. sat down a bit at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján L. a hatodik érzékével próbál mélyebb érzést elérni/átélni.
L. is trying to get a deeper feeling with the use of his sixth sense at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján M. még mélyebbre ás.
M. is digging even deeper at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján D. és M. azt gondolja, hallja.
D. and M. thinks that they can hear it.
Magyarország legmélyebb pontján L. felfelé mutat.
L. is pointing up at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján A. megpróbál helyesen írni.
A. is trying to spell at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján Gy. nem szeret szerepelni.
Gy. doesn’t like to be in the limelight at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján I. megpróbál hős lenni.
I. is trying to be a hero at the lowest point of Hungary.
Magyarország legmélyebb pontján G. elképzeli, hogy minden országnak van legmélyebb pontja. 
At the lowest point of Hungary G. imagines that every country has a lowest point.
Magyarország legmélyebb pontján E. nem addig nyújtózik, ameddig a takarója ér.
E. does not cut her coat according to her cloth at the lowest point of Hungary.
(Hungarian proverb: you stretch up to the edge of your blanket.)

A fotók nem jöhettek volna létre a 18. Szegedi Művésztelep résztvevői nélkül.
The photos couldn’t have been made without the participants of 18th Szeged Art Colony.

Huszár Imre / Imre Mariann / Somogyi Laura / 
Storåsen, Diana and Miju (S) / Szíj Kamilla / Varga György / és Baglyas Erika

Külön köszönet Huszár Imrének.
Special thanks to Imre Huszár.


2012. júl. 13.

Isten arca / God's face


Isten arca, 2009, 1db 70x100cm, lambda print, dibond lemez
 2008-ban a Római Magyar Akadémia Ösztöndíjasaként két hónapot tölthettem Rómában.
Az akadémia egyik programján kínai apácákkal találkoztam. Jelenlétük felkeltette az érdeklődésemet, ezért felkerestem a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatát a Szent István Házban. Dávid M. Bernadette nővér, a társulat általános helynöknője és a zarándokház főnöknője kérésemre engedélyezte a közös munkát. Négy fiatal kínai nővér szívesen vállalta az együttműködést.

Cecilia nővér történetei 1/10, 2008, 10 db, 21x29,7cm egyedi rajz, papír, ceruza
A kínai nővérek a renden belül az ott előírt nyelven, olaszul és/vagy magyarul kommunikálhatnak. Amikor megismerkedtünk az anyanyelvükön kívül semmilyen nyelven nem beszéltek, olaszul és magyarul néhány szót tudtak. Az istentiszteletek és az imák nyelve olasz és latin. Magántulajdonnal nem rendelkeznek, a rendhez való csatlakozás után új nevet kaptak. Kínában nehéz körülmények között éltek. Az emlékeiken kívül semmit nem hoztak magukkal az új életükbe.

Jean d’Arc nővér történetei 1/10, 2008, 10 db, 21x29,7cm egyedi rajz, papír, ceruza
Regina, Cecilia, Jeanne d’Arc és Lidvina nővér 10-10 darab A/4-es papírlapot és egy-egy ceruzát kapott tőlem. Arra kértem őket, hogy a kínai életükből, a gyerekkorukból, a múltjukból való legfontosabb, legemlékezetesebb emlékeiket, élményeiket kínaiul, az anyanyelvükön írják le / rajzolják rá ezekre a lapokra. Azt írhattak, amit akartak, amit ők valamiért fontosnak tartottak. Két hét múlva kerestem fel őket újra.

Lidvina nővér történetei 1/10, 2008, 10 db, 21x29,7cm egyedi rajz, papír, ceruza
Született negyven feljegyzés, de még ma sem tudom, mi van a papírokra írva, ahogyan Bernadette nővér és a társulat többi tagja sem tudja. 

Regina nővér történetei 1/10, 2008, 10 db, 21x29,7cm egyedi rajz, papír, ceruza
Történeteik a debreceni Déri Múzeum Et Lettera című kiállításán kerülnek először bemutatásra, kiegészítve egy 2009-ben készített, eddig még nem publikált fotómmal.

Budapest, 2012